Statement

Nazan Azeri’nin çalışmaları, kişisel bellek ile toplumsal durumların kesişme noktalarından doğuyor. Duygulanım, duyumsama ve sezgiler metafor ve sembollere evriliyor;  taşıdıkları katmanlar, hatırlamaları da içeren imgelere dönüşüyor..
 
İnsan (erkek) merkezli  bakış açısını; eko-kritik, kadın, çocuk ve doğa kavramlarını dikkate alan bir açıdan sorguluyor. Doğa ve kadını ötekileştirme üzerinden işleyen yapılara karşı, farklı varlıklara ait durumları, figürleri hiyerarşik olmayan, içkin bir düzleme çekiyor.
 
“Unutulmuş Zaman ve Şimdi” başlıklı çalışmalarında, kadın figürlerinin, cenin ve çocuk imgelerinin çevresine dizilen tüm bitki ve hayvan imgeleri, bakışı yazı öncesi mitik bir belleğin sunduğu düşsel evrenin anlamlarına yönlendiriyor.
 
Kırmızı ve mavi renkler; Uzak doğudan Anadolu’ya uzanan coğrafyanın çini ve seramik sanatına, hristiyan ikonografisine, sanat tarihinin farklı dönemlerine gönderme yapıyor.